Головна
cv/contacts
@facebook

Енциклопедія мозку
Публікації

Статистика для юних науковців

Використання статистичних методів є неодмінною умовою проведення якісного наукового дослідження. Даний посібник покликаний пояснити принципи статистичних методів без використання складного математичного апарату теорії ймовірності, щоб юні МАНівці отримали інструмент для коректної реалізації своїх наукових ідей.

Ідея її написання виникла під час роботи автора в якості члена журі різноманітних шкільних наукових конкурсів, адже саме статистична обробка отриманих результатів є найбільш слабким місцем багатьох робіт. Нажаль, ця проблема залишається актуальною і для студентів, а тому посібник буде корисним і для більш старших експериментаторів.

Зкомпільований варіант цієї книги для друку можна завантажити тут.

Зміст

 1. Вступ. Для чого потрібна статистика
 2. Принципи організації експериментів
 3. Статистичні програми
 4. Дані і вибірки
 5. Якими бувають вибірки. Вибірки "нормальні" і "ненормальні"
 6. Опис параметрів вибірок
 7. Визначення нормальності розподілу
 8. Представлення даних
 9. Загальні принципи перевірки статистичних гіпотез
 10. Порівняння вибірок. Порівняння нормально розподілених даних
 11. Порівняння непараметричних даних. Нормалізація даних
 12. Порівняння номінальних даних
 13. Аналіз узгодженості двох рядів даних (кореляція)
 14. Кореляція не означає причинність
 15. Більш складні статистичні методи
 16. Узагальнення: етапи обробки даних
 17. Статистичний словник

Поширення матеріалів з комерційною метою заборонено.


Український біологічний сайт Українське товариство нейронаук