Головна
cv/contacts
@facebook

Енциклопедія мозку
Публікації

Етапи обробки даних

 1. Планування експерименту
    структура експерименту;
    які будуть отримані дані;
    як планується аналізувати дані.
 2. Отримання даних і формування електронних таблиць для аналізу
 3. Перевірка кількісних даних на нормальність: коефіцієнти асиметрії та ексцесу; тести Шапіро-Вілка, Лілієфорса, Колмогорова-Смірнова
 4. Опис і порівняння даних
  кількісні параметричні дані кількісні непараметричні дані; порядкові дані номінальні дані
  опис даних M, σ, m Me, LQ, HQ частоти
  порівняння двох вибірок t-критерій Стьюдента критерії знаків або знакових рангових сум Вілкоксона (залежні вибірки), критерій Манна-Вітні (незалежні вибірки) критерій χ2
  аналіз узгодженості двох рядів даних коефіцієнт кореляції Пірсона рангові коефіцієнти кореляції Спірмена або Кенделла критерій χ2
 5. Інтерпретація результатів та оформлення висновків.

Український біологічний сайт Українське товариство нейронаук