головна
cv/contacts
@facebook

лекції з нервової системи
публікації

Чернінський Андрій Олександрович

кандидат біологічних наук

Народився 1 червня 1978 року у м. Могилів-Подільський Вінницької області.

Навчання:

 • ЗОШ № 6 м. Могилева-Подільського (1985-1995) :: атестат з відзнакою (золота медаль)
 • біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра фізіології людини і тварин (1995-1999) :: диплом бакалавра з відзнакою
 • біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра фізіології людини і тварин (1999-2000) :: диплом магістра з відзнакою
 • аспірантура біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2001-2004)

Професійна діяльність:

Наука

 • з 2016 - старший науковий співробітник відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України
 • 2012-2015 - старший науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології екстрапірамідної нервової системи ДУ "Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України" (http://geront.kiev.ua/)
 • 2011-2015 - старший науковий співробітник, науковий співробітник відділу фізіології мозку і психофізіології ННЦ "Інститут біології" КНУ
 • 2012-2013 - науковий співробітник Інституту анатомії Університету Цюріха (Швейцарія)
 • 2005 - у спеціалізованій Раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 - "фізіологія людини і тварин" на тему "Олфактивна дія рослинних ефірних олій на функціональну активність головного мозку людини" (автореферат на сайті Національної бібліотеки України імені Вернадського)
 • 1999-2010 - інженер, що виконує науково-технічні розробки, провідний інженер, що виконує науково-технічні розробки, молодший науковий співробітник, науковий співробітник НДЛ фізіологічної кібернетики та психофізіології біологічного факультету КНУ

Освіта

 • з 2015 - експерт-консультант компанії Яндекс в проекті Яндекс.ЗНО
 • з 2014 - експерт при підготовці завдань ЗНО (УЦОЯО)
 • з 2014 - доцент кафедри психології і педагогіки факультету управління персоналом, соціології та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
 • з 2013 - методист відділу хіміко-біологічних наук та наук про Землю Національного центру "Мала академія наук України" (http://man.gov.ua/ua)
 • 2010-2016 - секретар методичної комісії МОН з підготовки завдань ІІІ етапу Всеукраїнської біологічної олімпіади
 • 2001-2016 - член журі, автор завдань Всеукраїнської олімпіади з біології, член групи з підготовки команди України на Міжнародну біологічну олімпіаду
 • 2010 - розробка та методичний супровід курсу тестів з біології для підготовки до ЗНО у проекті "Абітурієнт-2010"
 • 2008-2012 - член журі Всеукраїнського етапу Міжнародного конкурсу науково-технічних проектів Intel-ЕКО (секції "психологія", "медицина")
 • 2002-2012 - експерт-консультант, член журі, автор правил, завдань Всеукраїнського турніру юних біологів
 • 2004-2006 - розробка та методичний супровід мультимедійних навчальних матеріалів з біології для школярів, підрозділ "КМ-Техно" Міжнародної ІТ компанії "Квазар-Мікро" (проект Віртуальна лабораторія)
 • 2011-2013 - доцент кафедри фізіології людини і тварин ННЦ "Інститут біології" КНУ
 • 2010-2011 - доцент кафедри загальної і організаційної психології факультету психології КНУ
 • 2009-2010 - асистент кафедри фізіології людини і тварин біологічного факультету КНУ
 • 2004-2009 - викладач на громадських засадах біологічного факультету КНУ
  (загальний курс "Фізіологія людини і тварин", 3 курс; спецпрактикум "Електрофізіологія головного мозку", магістратура; керування курсовими та дипломними роботами студентів кафедр фізіології людини і тварин та біофізики),
  та факультету психології КНУ
  (курси "Психофізіологія", "Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності", 1-2 курси)

Інше

Публікації:

 • співавтор понад 130 наукових і навчальних робіт (далі вибрані)
 • Cherninskyi A., Sobishchanskyi S., Zyma I., Kryzhanovskyi S. Visual event related potentials correlates of the semantic processing in humans // Frontiers in Behavioral Neuroscience. Conference Abstract: 41st European Brain and Behaviour Society Meeting - 2009 - doi: 10.3389/conf.neuro.08.2009.09.111
 • Cherninskii A. A., Zima I. G., Makarchouk N. Ye., Piskorskaya N. G. and Kryzhanovskii S. A. Modifications of EEG Related to Directed Perception and Analysis of Olfactory Information in Humans // Neurophysiology – 2009 - V. 41, N 1 - P. 70-78.
 • Макарчук М. Ю., Чернінський А. О., Пасічніченко О. М., Кравченко В. І., Крижановський С. А. Автоматизована система контролю знань студентів // Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій: Матеріали Міжнар. наук. конф. - Луцьк : Волин. нац. ун-т. ім. Лесі Українки - 2009 - С. 67-68.
 • Cherninskyi A. O., Sobishchanskyi S. O., Zyma I. G., Kryzhanovskyi S. A. EEG correlates of the semantic visual processing in humans // Psychophysiol. - 2009 - V. 46 Suppl.1 - P.S32.
 • Чернінський А., Собіщанський С., Крижановський С., Піскорська Н. Електрофізіологічні кореляти процесів семантичного аналізу людиною зорових стимулів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія - 2009 - Вип. 54. - C. 23-25.
 • Скрипник Н.В., Фіцайло С.С., Чернінський А.О., Компанець Т.А. Рекомендації щодо підготовки до заключного (IV) етапу Всеукраїнської олімпіади з біології // Біологія. Шкільний світ - 2010 - № 4 - С. 3-8.
 • Cherninskii A. A., Piskorskaya N. G., Zima I. G., Krizhanovskii S. A. and Makarchouk N. Ye. Individual/Typological peculiarities of EEG rearrangements in humans related to the analysis of olfactory information: role of extroversion/introversion // Neurophysiology - 2010 - V. 42, No 1 - P. 63-69 - DOI: 10.1007/s11062-010-9132-x
 • Загальна біологія. Тестові завдання з нормативних курсів за ОКР "Бакалавр" / ред. Л. І. Остапченко, П. Г. Балан – К. : Фітосоціоцентр – 2010 – 352 с. (Чернінський А. О. – розділ "Фізіологія вищої нервової діяльності)
 • Чернінський А. О., Макарчук М. Ю. Використання сучасних web-based технологій при викладанні у вищих навчальних закладах // "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології", V Міжнар. наук. конф. (2010, Київ) – К. : ВПЦ "Київський університет" - С. 226.
 • Кравченко В. І., Чернінський А. О., Макарчук М. Ю. Методичні рекомендації до практичних занять з спецкурсу "Психофізіологія" - К. : ООО "Геопринт", 2010 – 74 с.
 • Чернінський А. О., Собіщанський С. О., Крижановський С. А. та ін. Виявлення джерел викликаної активності головного мозку людини за допомогою аналізу незалежних компонентів // Фізика живого: біофізика і далі, 2010 - Т. 18, № 1
 • Чернінський А. О., Крижановський С. А., Тукаєв С. В. та ін. Зв’язок фонових та реактивних значень спектральної потужності ЕЕГ людини при виконанні діяльності з різним ступенем інформаційної насиченості // Фізика живого: біофізика і далі, 2010 - Т. 18, № 2
 • Чернінський А. О. Володимир Володимирович Правдич-Немінський – автор першої в світі електроенцефалограми // V Congress of the Ukrainian Society for Neuroscience. Kyiv, June 6-10, 2011 - P.61-62.
 • Чернінський А. О. Перспективи використання методів електроенцефалографічної томографії // V Congress of the Ukrainian Society for Neuroscience. Kyiv, June 6-10, 2011 - P.61.
 • Шаламов Р. В., Костильов О. В., Чернінський А. О., Подгорний В. І. Біологія. Тренувальні тестові завдання – Х : Гімназія – 2011 – 160 с. - ISBN: 978-966-474-136-8
 • Чернінський А. О., Кравченко В. І., Комаренко В. І. Анатомія і еволюція нервової системи: навчальний посібник для студентів – К. : ООО "Інтерсервіс", 2011 – 85 с.
 • Чернінський А. О. Виявлення джерел ЕЕГ людини у стані спокою за допомогою алгоритму аналізу незалежних компонентів // V з’їзд українського біофізичного товариства: тези доповідей – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011 – С. 163-137.
 • Чернінський А. Участь зорової кори у реалізації електроенцефалографічної реакції засвоєння ритму при світловій стимуляції людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Проблеми регуляції фізіологічних функцій - 2011 - Вип. 14 - С. 35-37.
 • Чернінський А. О., Крижановський С. А., Зима І. Г. Методичні рекомендації до практикуму "Електрофізіологія головного мозку людини" - К.: Видавець В.С.Мартинюк, 2011.
 • Кравченко В.І., Комаренко В.І., Чернінський А.О. Досвід впровадження робочих зошитів як засобу оптимізації викладання анатомії людини // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VI Міжнар. наук. конф., присвяченої 170-річчю кафедри фізіології людини і тварин та 100-річчю школи електрофізіології Київського університету, Україна, Київ, 6-8 жовтня 2012 р. / Ред. кол. Л.І.Остапченко (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012 - С. 121.
 • Чернінський А. О., Крижановський С. А. Локалізація джерел фонової електричної активності головного мозку при патології екстрапірамідної системи // Матеріали XI наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяченої пам’яті академіка Володимира Веніаміновича Фролькіса (Київ, 25 січня 2013 року). – К.: ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України».- 2013.- С. 65-66.
 • Чернінський А. О., Кравченко В. І., Комаренко В. І. Анатомія та фізіологія нервової системи: навчальний посібник для студентів - К. : ТОВ "РА "АМТ", 2013 - 139 с. - ISBN 978-966-8994-05-0
 • Чернінський А. О. Біологія людини. Олімпіадний мінімум - Х. : Вид.група "Основа", 2013 - ISBN 978-61700-1744-4
 • Masneuf S., Cherninskyi A., Ullrich O., Lipp H-P., Wolfer D.P., Colacicco G. Effect of zero gravity on the EEG of hippocampus lesioned and control C57BL/6J mice // ZNZ Symposium 2013 - Neuroscience Center, Zurich, 13 September 2013 - P. 57-58.
 • Ivanenko O., Kryzhanovskyi S., Cherninskyi A., Zyma I., Karaban I. The effect of cognitive and motor impairments on the P300 sources in Parkinson's disease patients // 11th Gottingen Meeting of the German Neuroscience Society, 2015. – Gottingen, Germany. – T11-3D
 • Ivanenko O.V., Kryzhanovskyi S.A., Cherninskyi A.O., Zyma I.G., Karaban I.N. Side effects of pharmacotherapy and cognitive impairment in Parkinson's disease: similar effect on generators of cognitive potentials P300 // Abstract Boock of The Physiological Society Meeting “Ageing and Degeneration: A Physiological Perspective”, Edinburgh, UK. – 2015. – P. 92.
 • Ivanenko O., Kryzhanovskyi S., Cherninskyi A., Zyma I., Karaban I. Side effects of pharmacotherapy on cognitive functions in Parkinson’s disease: P300 generators study // European Journal of Neurology. – 2015. V. 22 (Suppl. 1). – P. 585.
 • Kryzhanovskyi S.A., Ivanenko O.V., Cherninskyi A.O., Zyma I.G., Karasevich N.V. Cortical sources of P300 event-related potential in patients with PD // 10th International Congress on Non-Motor Dysfunctions in Parkinson’s Disease and Related Disorders, 2014. - Nice, France
 • Чернінський А., Маснеф С., Уллріх О., Ліпп Х-П., Волфер Д., Колачікко Дж. Електрична активність головного мозку мишей С57/В6 за умов мікрогравітації // VI Конгрес Українського товариства нейронаук, Київ, 4-8 червня, 2014. – С.116.
 • Крижановский С. А., Чернинский А. А., Иваненко О. В., Зима И. Г., Карабань И. Н. Изменения источников когнитивных вызванных потенциалов p300 убольных болезнью Паркинсона // Болезнь Паркинсона и расстройства движений. Руководство для врачей. – М., 2014. – C. 155-157.
 • Tesoriero С., Codita А., Zhang MD, Cherninskyi A, Karlsson H, Grassi-Zucconi G, Bertini G, Harkany T, Ljungberg K, Liljestrom P, Hokfelt T GM, Bentivoglio M, Kristensson K. H1N1 influenza virus induces narcolepsy-like sleep disruption and targets sleep-wake regulatory neurons in mice // Proc Natl Acad Sci U S A. - 2016 - V. 113, No 3 - P.368-377

Нагороди та відзнаки:

 • 1995 - диплом 2 ступеня Всеукраїнської олімпіади з біології
 • 1995 - диплом 2 ступеня Всеукраїнського конкурсу екологічних проектів
 • 1995 - диплом 3 ступеня Всеросійської біологічної олімпади (Еліста, Калмикія, РФ)
 • 1995 - бронзова медаль на Міжнародній біологічній олімпіаді (Бангкок, Таїланд)
 • 2001 - почесна грамота Міністерства освіти і науки України за значний внесок у підготовку та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів та за плідну роботу з обдарованою молоддю
 • 2006 - відзнака за кращу доповідь молодого науковця на XVII З'їзді фізіологів України, м. Чернівці
 • 2010 - стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених
 • 2010 - почесна грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, плідну педагогічну діяльність та особистий внесок у розвиток освіти та науки України
 • 2014 - грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі

Постійно працюю із шкільною та студентською молоддю.
Маю успішний досвід підготовки до незалежного тестування з біології.

Контактна інформація:

 • e-mail: blacknick@blacknick.info
 • tel: +380638593807
 • facebook page


Український біологічний сайт Фізіологія в Україні Українське товариство нейронаук